Äitiysneuvolakäynti raskausviikoilla 22-24

Raskaus on nyt puolivälissä. Neuvolassa seurataan äidin fyysistä ja psyykkistä vointia ja keskustellaan niistä äidin kanssa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi ennakoivat supistelut, selkävaivat ja mieliala. Terveydenhoitaja tukee omaseurannan jatkamisessa ja kertaa, millaisiin oireisiin kannattaa kiinnittää huomiota ja miten toimia niiden ilmetessä. Tällä käynnillä voidaan myös kartoittaa perheväkivaltaa parisuhdeväkivaltakyselyn avulla.

Käynnillä annetaan äidille tukea työssäjaksamiseen loppuraskauden ajalle ja tuetaan äidin terveiden elämäntapojen jatkamista. Käynnillä kerrotaan myös Kelan etuuksien hakemisesta ja annetaan raskaustodistus, jota tarvitaan etuuksien hakemiseen.

Tässä vaiheessa useimmat äidit saavat ohjauksen sokerirasitukseen, jossa selvitetään raskausdiabetekseen sairastumista. Sokerirasitus suoritetaan raskausviikoilla 24-28. Lisäksi arvioidaan veriryhmäkontrollin tarve, jotta voidaan varautua anti-D-immunoglobuliinisuojaukseen.

Käynnillä tehdään perustutkimukset ja tästä lähtien neuvolakäyntiin kuuluu myös kohdun kasvun seuraaminen. Mittaaminen tapahtuu mittaamalla kohdunpohjan korkeus häpyluusta mitattuna. Tätä mittaa kutsutaan sf-mitaksi. Sf-mittaa seuraamalla voidaan havaita, jos vauva kasvaa tavallista hitaammin tai tavallista vauhdikkaammin. 

Lisäksi käynnillä selvitetään, suositellaanko vauvalle BCG-rokotetta syntymän jälkeen. BCG-rokote antaa suojan tuberkuloosia vastaan. 

Lu​e lisää:
Diabetesliitto, Raskausdiabetes ​
Kela, äitiysavustuksen hakeminen
Terveyskirjasto, Raskausdiabetes