Puolesta asiointi

Murupolku

Puolesta asiointi

Toisen henkilön puolesta voi toistaiseksi asioida sähköisesti vain rajatuissa palveluissa. Puolesta asioinnin laajentamisesta työstetään parhaillaan valtakunnallista ohjeistusta ja toimintamalleja.
Lue lisää
THL:n kansalliset linjaukset puolesta asioinnista  
Suomi.fi asiointivaltuudet

Puolesta asiointi Kanta-palveluissa

Kanta - toisen henkilön puolesta asiointi 
Kanta - alaikäisen puolesta asiointi