Ravitsemustaidoilla hyvinvointia

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2015-2020 antaa rungon alueella tehtävälle ravitsemusterveyden edistämistyölle. Tavoitteena on kehittää ja jakaa yhteisiä ravitsemusterveyteen ja -hoitoon liittyviä käytäntöjä, jotka pienentävät ravitsemusongelmista aiheutuvia kustannuksia. Tavoitteena on myös tukea ja vahvistaa eri tahojen yhteistyötä ja lisätä kaikkien päijäthämäläisten ravitsemustaitoja.

Kunnat ovat ykkösasemassa asukkaidensa terveyden edistämisessä. Ravitsemuspäätöksillä voidaan vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja ravitsemukseen panostamalla voidaan säästää kunnan terveydenhoitomenoissa. Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma tarjoaa monia vaihtoehtoja ravitsemusterveyttä edistävien tekojen toteuttamiselle.

Ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma tukee alueella mm. Sapere-ruokakasvatusmenetelmä toteuttamista varhaiskasvatuksessa, peruskoululaisten ravitsemusterveyden edistämistä ja ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen tukemista. Vuosittain toistuvat tapahtumat, ammattilaisten koulutuspäivä Ravitsemuspäivä keväällä ja asukkaille suunnattu Ravitsemusviikko syksyllä tukevat toimijoita ravitsemusterveyden edistämistyössä ja antavat asukkaille keinoja omien ravitsemustaitojen vahvistamiseksi.

Ravitsemuksen vuosittaiset tapahtumat

Ravitsemuksen vuosittaiset tapahtumat

Tule mukaan!