Terveydenhoitajan terveystarkastus lapsen ollessa 2 vuotta

2 -vuotias puhuu yleensä muutaman sanan lauseita, mutta yksilölliset erot huomioidaan. Tässä iässä lapsi ymmärtää enemmän puhetta kuin pystyy tuottamaan. Hän haluaa tuottaa vanhemmille/ huoltajille iloa osaamisellaan ja peilaa käyttäytymistään heidän ilmeistään. Lapsi alkaa näyttämään enemmän omaa tahtoaan, jolloin lapsen tunteet muuttuvat nopeasti ja niiden ilmaisu on voimakasta. Tätä kutsutaan uhmaiäksi. Tässä vaiheessa on tärkeä tukea lapsen itsenäistymistä ja pettymysten sietämiskykyä. Uhmaamalla vanhempia/ huoltajia lapsi kokeilee ja hakee rajoja, joiden selkeys ja säännöllisyys antaa lapselle turvallisuuden tunteen. 

Terveydenhoitaja mittaa pituuden, painon ja päänympäryksen. Käynnillä tuetaan vanhemman/ huoltajan ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta, sekä keskustellaan terveystottumuksista ja perheen arjen kulusta. Terveysneuvontaa annetaan esimerkiksi ravitsemuksesta, liikkumisesta, unen ja levon merkityksestä, D-vitamiinilisästä sekä mediakasvatu​ksesta. Terveydenhoitaja kyselee ja kuuntelee vanhempien/ huoltajien havaintoja ja kokemuksia lapsen puheen kehittymisestä, sekä tuottamisesta. Lisäksi keskustellaan vanhemmuudesta, heidän asettamistaan rajoista lapselle sekä parisuhteesta.
Terveydenhoitaja tarkastaa lapsen suun terveydentilan. Hän kertoo karkean ruoan merkityksestä suun alueen kehitykselle ja oikeaoppisesta hampaiden pesusta. Jos hampaissa on plakkia, otetaan yhteys hammashoitolaan.

Neuvolakorttiin kirjataan mittaustulokset ja lapsen yleisvointi. Seuraava käynti on 3 -vuotiaana, jonka vanhemmat/ huoltajat varaavat itse.

Lue lisää:
Kela, lapsiperheen tuet 
Lapsen hampaat 
MLL, Vanhempainnetti 
Tukes, Turvallinen koti lapselle -opas