Terveydenhoitajan t​erveystarkastus sekä suun terveystarkastus lapsen ollessa 3 -vuotias

3 -vuotias ilmaisee omaa tahtoaan vahvasti. Uhmaikä on osa itsenäistymistä ja lapsen oman persoonan kehittymistä. Lapsella on tietoisuus omasta minästä ja hän käyttää puheessaan minä -sanaa. Puhe monipuolistuu ja mielikuvitus lisääntyy. Uteliaisuus sekä asioista kysyminen kuuluvat ikäkauteen ja lapsi haluaa perusteltuja vastauksia. Sorminäppäryys kehittyy ja lapsi alkaa askartelemaan ja piirtämään.

Terveystarkastuksessa tehdään LENE -tutkimus, jossa leikinomaiseksi kehitetyllä tutkimuksella arvioidaan lapsen karkea- ja hienomotoriikkaa, vuorovaikutusta, tarkkaavaisuutta, visuaalista hahmottamista sekä leikkiä ja omatoimisuutta. Terveydenhoitaja mittaa pituuden, painon ja päänympäryksen sekä tarkastaa lapsen näön. Terveystarkastuksen aikana seurataan lapsen puheen tuottamista ja sen ymmärtämistä. Jos näissä taidoissa on selkeitä puutteita, voidaan varata puhekontrollikäynti neuvolaan. Käynnillä tuetaan vanhemman/ huoltajan ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta, sekä keskustellaan terveystottumuksista ja perheen arjen kulusta. Terveysneuvontaa annetaan esimerkiksi ravitsemuksesta, liikkumisesta, unen ja levon merkityksestä, D-vitamiinilisästä sekä mediakasvatuksesta. Lisäksi keskustellaan vanhemmuudesta, heidän asettamistaan rajoista lapselle sekä parisuhteesta. 
Neuvolakorttiin kirjataan mittaustulokset ja lapsen yleisvointi. Seuraava käynti 4 -vuotiaana on laaja terveystarkastus, jonka vanhemmat/ huoltajat varaavat itse.

Suun terveys

3-vuotiaana lapselle tehdään suun terveystarkastus maitohampaiden reikiintymisen ehkäisemiseksi. ​3-vuotiaalla lapsella on suussaan jo 20 maitohammasta. Suun terveystarkastukseen kuuluu lisäksi etu- ja sivualueen ristipurentojen toteaminen ja ehkäisy. Suuhygienisti tarkastaa lapsen hengityksen hajun ja kielijänteen. Käynnillä kysellään lapsen hampaiden harjauksesta, ruokailurytmistä ja ksylitolin käytöstä. Janojuomaksi suositellaan vettä.

Lue lisää: 
Kela, lapsiperheen tuet 
Lapsen hampaat 
MLL, Vanhempainnetti