Terveydenhoitajan terveystarka​stus sekä suun terveystarkastus lapsen ollessa 5 -vuotias

5 -vuotiaan puhe alkaa olla selkeää, mutta yksittäiset äännevirheet voivat olla vielä mahdollisia. Sosiaaliset taidot ovat alkaneet kehittyä ja kaverit ovat lapselle tärkeitä. Lapsi pitää kovasti erilaisista leikeistä, sekä peleistä ja hän voi olla hyvinkin toimelias. Luonteenpiirteet ja persoonallisuus näkyvät selkeämmin. Tunne-elämä voi olla ailahtelevaa ja kiukunpuuskat ovat osa normaalia arkea. Mielikuvitus on edelleen vilkasta ja lapsella saattaa esiintyä erilaisia pelkoja. Hänen rohkaiseminen ja kannustaminen on tärkeää. Sorminäppäryys, sekä silmän ja käden yhteistyö kehittyy. Lapsi samaistuu samaa sukupuolta olevaan ihmiseen ja tiedostaa, että hänestä tulee isona mies tai nainen. Yökastelua voi vielä esiintyä, mikä on 5-vuotiaalle melko tavallista. 

Terveydenhoitaja mittaa pituuden, painon ja päänympäryksen sekä tekee LENE:n. Käynnillä tuetaan vanhemman/ huoltajan ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta, sekä keskustellaan terveystottumuksista ja perheen arjen kulusta. Keskustelua käydään ravitsemuksesta, liikkumisesta, unen ja levon merkityksestä, D-vitamiinilisästä sekä mediakasvatuksesta. Lisäksi käydään läpi lapsen puheen kehitystä, sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Terveystarkastuksessa tehdään alustava arvio lapsen kouluvalmiudesta. Tavoitteena on tukitoimien kartoittaminen varhaisessa vaiheessa. 
Neuvolakorttiin kirjataan lapsen mittaustulokset ja lyhyt kuvaelma lapsesta. Seuraava käynti on 6 -vuotiaana, johon vanhempi/ huoltaja varaa ajan itse.

Suun terveys

Ensimmäiset maitohampaat voivat irrota ja tilalle kasvavat pysyvät rautahampaat. Lapselle voi kehittyä tässä iässä viimeiset ns. kuudennet hampaat, jotka ovat pysyvät. Näin lapsella on yhteensä 24 hammasta. Käynnin tavoitteena on arvioida pysyvien hampaiden pinnoittamisen tarve ja kiinnittää huomiota purentaan. Käynnillä korostetaan lapsen hampaiden puhdistamista, jossa lapsi tarvitsee vielä apua. Hampaiden reikiintymisen kannalta kriittisiä ikäkausia ovat  5-7 vuotta. Terveelliseen ravintoon ja ruokailutottumuksiin on tärkeää kiinnittää huomiota.​ Säännöllisestä ateriarytmistä, makeisten, makeiden välipalojen, sekä ksylitolituotteiden käytöstä keskustellaan. Janojuomaksi suositellaan vettä. 

Lue lisää:
Kela, lapsiperheen tuet 
Lapsen hampaat
MLL, Vanhempainnetti 
Yokastelu.fi​