Terveydenhoitajan te​rveystarkastus sekä suun terveystarkastus lapsen ollessa 6 -vuotias

6 -vuotias on esikouluiässä ja innokas oppimaan uusia asioita. Hän haluaa yleensä toimia itsenäisesti ja hakee näin etäisyyttä vanhemmista/ huoltajista. Tämä aiheuttaa helposti ristiriitaisia tilanteita, jolloin lapsi voi uhmata ja vastustaa hänelle asetettuja sääntöjä. Itsenäistymisvaihe on tärkeä osa lapsen kehitystä, vaikka se koettelee vanhempia/ huoltajia. Lapsella voi olla erilaisia pelkotiloja ja tutut asiat voivat tuntua vaikeilta, kuten nukahtaminen. Asioista on hyvä keskustella ja kuunnella mitä lapsella on sanottavana. Hän tarvitsee vielä paljon läheisyyttä, rohkaisua ja positiivista palautetta onnistumisista. 
Lapsi on liikunnallisesti kehittynyt ja pituuskasvu voi nopeutua hetkellisesti. Tämä saattaa tehdä liikkumisesta kömpelön näköistä, koska kasvavia raajoja voi olla vaikea hallita. 
Kaverisuhteet ovat tärkeitä, mutta riitoja voi tulla helposti. Leikit monipuolistuvat, mutta häviäminen tuntuu vielä vaikealta. 

Terveydenhoitaja mittaa pituuden, painon, päänympäryksen, sekä tarkastaa näön. LENE tehdään tarvittaessa soveltuvin osin. Käynnillä tuetaan vanhemman/ huoltajan ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta, sekä keskustellaan terveystottumuksista ja perheen arjen kulusta ja lapsen kouluvalmiudesta. Lisäksi keskustellaan esimerkiksi ravitsemuksesta, liikkumisesta, unen ja levon merkityksestä, D-vitamiinilisästä sekä mediakasvatuksesta. 
Lapselle annetaan rokotusohjelmaan kuuluva toinen MPR –rokote.

Tämä on lapsen viimeinen ikäkausitarkastus lastenneuvolassa. Lopuksi tehdään yhteenveto koko lapsen neuvolaiästä. Neuvolakorttiin kirjataan mittaustulokset, lyhyt kuvaelma lapsesta ja annettu rokote. Seuraava terveystarkastus on kouluterveydenhoitajan luona, josta lapselle lähetetään kutsu kotiin. 

Suun terveys

Ensimmäiset maitohampaat yleensä irtoavat ja tilalle kasvavat pysyvät rautahampaat. Lapselle kehittyy tässä iässä viimeiset ns. kuudennet hampaat, jotka ovat pysyvät. Näin lapsella on yhteensä 24 hammasta. Hampaat ovat puhjetessaan herkkiä reikiintymään, jolloin niistä tulee pitää erityisen hyvää huolta. Hammaslääkäri tekee lapselle suun terveystarkastuksen. Hän kiinnittää huomiota lapsen purentaan ja antaa vanhemmille/ huoltajille ohjausta hampaiden puhtaanapidosta, ateriarytmistä ja makeisten, makeiden välipalojen, sekä ksylitolituotteiden käytöstä. Janojuomaksi suositellaan vettä.

Lue lisää:
Ekapeli lukemisen taitojen harjoitteluun 
Kela, lapsiperheen tuet 
Lapsen hampaat 
Lasten- ja nuorten rokotukset 
MLL, Vanhempainnetti  
Perheaikaa.fi