Puolesta asiointi

Puolesta asiointi

Toisen henkilön puolesta voi toistaiseksi asioida sähköisesti vain rajatuissa palveluissa. Puolesta asioinnin mahdollisuuksia kehitetään parhaillaan valtakunnallisesti. 

Lue lisää puolesta asioinnista:

THL:n kansalliset linjaukset puolesta asioinnista  
Suomi.fi asiointivaltuudet

Puolesta asiointi Kanta-palveluissa:

Kanta - toisen henkilön puolesta asiointi 
Kanta - alaikäisen puolesta asiointi