Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluissa keskeistä on tarjota oikeat palvelut oikeaan aikaan. Kotiin vietävillä palveluilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään. Kotona asumista tuetaan erilaisten tuki- ja turvapalveluiden avulla sekä pitkäaikaissairaille myönnettävillä hoitotarvikkeilla. Avun tarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan yksityisen palveluntuottajan tai kolmannen sektorin palveluihin. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaalle, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänen kotona asumisensa ole enää mahdollista kotiin saatavan avun turvin.

Ikääntyneiden asiakasohjaus

Mistä siis aloittaisin? 
Ota yhteyttä ikääntyneiden asiakasohjaukseen sähköisesti 
tai tule paikan päälle:
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän asiakasohjausyksikkö Siiri 
Heinolan terveystupa 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Alueelliset terveys- ja sairaanhoitopalvelut 
Ikääntynyt päivystyksessä - Tulosta ja täytä lomake Tulossa Akuutti24:n jos olet tuomassa iäkästä läheistäsi Akuutti24:ään

Järjestöt ja yhdistykset

Lahden lähimmäispalvelu 
Lahden seurakuntayhtymän Marian Kammari
Päijät-Hämeen muistiyhdistys 
Omaishoitajat ja läheiset
Vanhustyön keskusliitto 

Katso myös

Hyvinvointia arkeen 
Hoitopolut 
Apua verkossa