Ravitsemusterveyden edistäminen peruskoulussa

Kouluruokailu on yhdessä oppimisen tilanne ja se on koko koulun yhteinen asia. Maukas ja terveellinen ruoka oikea-aikaisesti tarjottuna, kiireettömästi nautittuna ja ohjattuna houkuttaa syömään tuottaen ruokailoa ja oppimista. Kouluruokailu on investointi hyvinvointiin ja oppimiseen. Myönteisellä ruokapuheella, kannustamisella ja esimerkillä on suuri merkitys kouluruaan syömiseen ja siinä opettajilla ja vanhemmilla on keskeinen rooli. Tavoitteena on, että kaikki syövät kouluruokaa!

Keinoja koululaisten ravitsemusterveyden edistämiseksi

  • Kouluruoka valmistetaan uuden kouluruokailusuosituksen mukaisesti ja sen laatua arvioidaan esim. Arkilounaskriteerien avulla
  • Kasvikset sijoitetaan ensimmäiseksi linjastoon
  • Kouluruuassa on vaihtoehtojen mahdollisuus ja toinen ruoka voi olla kasvisvaihtoehto
  • Oppilaat otetaan mukaan kouluruokailun kehittämiseen esim. kouluruokapaneelin avulla
  • Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä esim. kouluruokaviestien ja vanhempainiltojen avulla
  • Ruoka ja ravitsemus otetaan mukaan eri oppiaineisiin
  • Perheitä kannustamaan syömään yhdessä lasten kanssa
     

Tukea toiminnan kehittämiseen

OPS 2016 Materiaalia ruokakasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen
Sydänliiton Arkilounaskriteerit
Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus
Syödään yhdessä -ruokasuositus lapsiperheille